CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

(BẢN THỬ NGHIỆM)

Văn bản – Quy định

  • Văn bản, quy định do Quỹ ban hành
STTTên/Số/Ký hiệuVề việc/Trích yếuBan hành 
1115/QĐ-NAFOSTEDQuyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế Một cửa tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia26/3/2019Xem chi tiết
2116/QĐ-NAFOSTEDQuyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia26/3/2019Xem chi tiết
  • Văn bản, quy định liên quan về chữ ký số
STTTên/Số/Ký hiệuVề việc/Trích yếuBan hành 
1130/2018/NĐ-CPNghị định Quy định chi tiết thi thành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số27/9/2018Xem chi tiết

 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật: 024 3936 7750 |
Email: nafosted@most.gov.vn