Hướng dẫn sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (OMS) là hệ thống quản lý trực tuyến, cho phép các ứng viên đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ đăng ký các chương trình tài trợ/hỗ trợ, cập nhật thông tin cá nhân, xem/sửa thông tin và nộp báo cáo qua mạng.

Xem danh sách và truy cập các Dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 tại: https://dichvucong.nafosted.gov.vn/danh-sach-dich-vu-cong/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *