Hướng dẫn nộp hồ sơ ký bằng chữ ký số

Thực hiện lộ trình hoàn thiện cung cấp các Dịch vụ công trực tuyến mức 4, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) bổ sung tính năng tiếp nhận hồ sơ ký số trong tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương tình tài trợ NCCB như sau:

  • Thông tin chung

+ Chức năng Nộp hồ sơ dùng chữ ký số được mở sau khi hồ sơ chuyển trạng thái “Đã nộp bản mềm”.

+ Chức năng Nộp hồ sơ dùng chữ ký số sẽ đóng sau khi Quỹ đã xử lý hồ sơ ký số và chuyển trạng thái hồ sơ “Đã nộp bản cứng”.

  • Hồ sơ nộp gồm:

1 tệp PDF (bao gồm: Đơn đăng ký, Thuyết minh đề tài, Lý lịch khoa học) được ký số bởi Chủ nhiệm đề tài và Tổ chức chủ trì.

1 tệp PDF là tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu của CNĐT.

Hồ sơ cần đảm bảo theo các yêu cầu nội dung giống như Hồ sơ in trên giấy

  • Hướng dẫn cách ký trên tệp PDF:

+ Nhà khoa học có thể sử dụng phần mềm vSignPDF để ký vào tệp PDF

+ Tham khảo và tải phần mềm vSignPDF (hoặc các phần mềm ký số khác) tại đây.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *