Hướng dẫn tra cứu danh mục tạp chí Quốc tế uy tín

Chủ nhiệm đề tài có thể tra cứu danh mục tạp chí quốc tế có uy tín trực tiếp tại địa chỉ sau đây:

  • Chương trình NCCB trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật: Tại đây