CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Thời gian tiếp nhận hồ sơ theo thông báo của Quỹ trên Cổng thông tin điện tử: https://nafosted.gov.vn/

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Khoa học và Công nghệ

Mã thủ tục

B-BKC-282234-TT

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Lĩnh vực

Khoa học, Công nghệ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Hằng năm, Quỹ thông báo các hướng nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ, hướng dẫn về điều kiện, thủ tục có liên quan và thời hạn nộp hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của Quỹ.

Bước 2: Căn cứ thông báo của Quỹ, các tổ chức, cá nhân nhà khoa học đề xuất đề tài, lập Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài và gửi đến Quỹ theo quy định.

Bước 3: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

Bước 4: Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.

Cách thức thực hiện

Đăng ký trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Quỹ

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tháng 11

Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: theo thông báo của Quỹ trên website https://nafosted.gov.vn

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Khoa học và Công nghệ

Mã thủ tục

B-BKC-282233-TT

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Lĩnh vực

Khoa học, Công nghệ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực:  Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường liên quan, sinh học, khoa học tự nhiên khác; Khoa học kỹ thuật và công nghệ;  Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cho Quỹ.

Bước 2: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

Bước 3: Quỹ thông báo tới nhà khoa học là tác giả công trình khoa học được trao giải thưởng

Cách thức thực hiện

Đăng ký trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Quỹ

  

Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: theo thông báo của Quỹ trên website https://nafosted.gov.vn

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Khoa học và Công nghệ

Mã thủ tục

B-BKC-282232-TT

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Lĩnh vực

Khoa học, Công nghệ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng cho Quỹ.

Bước 2: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

Bước 3: Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.

Cách thức thực hiện

Đăng ký trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Quỹ

 

 

Hướng dẫn chuẩn bị và nộp hồ sơ: theo thông báo của Quỹ trên website https://nafosted.gov.vn

Cơ quan Công bố/Công khai

Bộ Khoa học và Công nghệ

Mã thủ tục

1.004797

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Lĩnh vực

Khoa học, Công nghệ

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị tài trợ nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Việt Nam cho Quỹ.

Bước 2: Quỹ tiếp nhận và tổ chức đánh giá xét chọn hồ sơ.

Bước 3: Quỹ thông báo Quyết định tài trợ đối với hồ sơ được chấp nhận tài trợ.

Cách thức thực hiện

Đăng ký trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Quỹ

  

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật: 024 3936 7750 |
Email: it.nafosted@most.gov.vn