CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ

service-icon

Nghiên cứu cơ bản lĩnh vực KHXH & NV

Các đề tài nghiên cứu cơ bản gồm các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

service-icon

Nghiên cứu cơ bản lĩnh vực KHTN & KT

Các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

service-icon

Nghiên cứu ứng dụng

Các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y, dược, khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội, khoa học nhân văn.

service-icon

Hợp tác Song Phương

Các chương trình đang triển khai: NAFOSTED - FWO, NAFOSTED – DFG, NAFOSTED – IFS, NAFOSTED – BC, NAFOSTED – The UK ACADEMIES, NAFOSTED – NHMRC, NAFOSTED – UKRI, NAFOSTED – SNSF.

service-icon

Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực KHTN&KT.

service-icon

Đề tài Tiềm Năng

Tài trợ các hoạt động nghiên cứu có tính ứng dụng cao và có triển vọng tạo ra, phát triển hướng nghiên cứu mới hoặc sản phẩm mới thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm quốc gia.

service-icon

Đề tài đột xuất

Tài trợ các hoạt động nghiên cứu những vấn đề mới xuất hiện trong thực tiễn, có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn.

service-icon

Hỗ trợ nâng cao nặng lực KHCN Quốc gia

Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lựa chọn
Chương trình

1

Đăng ký
Đăng nhập

2

Khai báo
Nộp hồ sơ

3

Theo dõi
Nhận kết quả

4