FAQS

1. Tôi có thể truy cập các thông tin trong hệ thống OMS mà không cần có tài khoản không?
Không thể. Hệ thống OMS được thiết lập dành cho các ứng viên đăng ký tham gia các chương trình tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, giúp ứng viên nộp hồ sơ đề tài, cập nhật thông tin cá nhân, xem/sửa thông tin đề tài và báo cáo của đề tài. Do đó người dùng bắt buộc phải đăng ký một tài khoản để có thể sử dụng các chức năng hệ thống OMS.

2. Tôi có thể đăng ký tài khoản trên hệ thống OMS bằng cách nào?

Bạn hãy thực hiện các bước sau:

– Vào hệ thống OMS của các chương trình theo các đường dẫn trên. Giao diện đăng nhập của hệ thống như hình dưới:

– Click vào “Đăng ký”. Hệ thống sẽ mở trang mới để điền thông tin tài khoản như hình dưới:

– Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn nút “Đăng ký”.

Hệ thống sẽ gửi email có đường link để kích hoạt tài khoản vào địa chỉ mail mà bạn đã đăng ký. Sau khi bạn click vào đường link trong email, tài khoản của bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký. Email được dùng để đăng ký tài khoản nên là email bạn dùng thường xuyên nhất, vì tất cả các thông tin của Quỹ sẽ được gửi đến bạn qua địa chỉ email này.

3. Tôi đã có một tài khoản trong hệ thống OMS nhưng không nhớ địa chỉ email và mật khẩu đã đăng ký. Tôi có nên tạo mới một tài khoản không?
Không nên. Trong hệ thống, mỗi tài khoản được gắn với các đề tài liên quan (các đề tài đã tham gia, các đề tài đã phản biện,…). Do đó, nếu bạn tạo mới tài khoản, thì tài khoản mới sẽ không có thông tin của tất cả các đề tài mà bạn đã tham gia/phản biện trước đó. Trong tình huống này, bạn nên viết email tới địa chỉ it.nafosted@most.gov.vn, cung cấp tên, cơ quan công tác, số điện thoại. Bộ phận Tin học sẽ xác minh và cung cấp lại thông tin tài khoản cho bạn.

4. Tôi đã có tài khoản trên hệ thống OMS nhưng quên mật khẩu, làm thế nào để có thể truy cập vào hệ thống?
Nếu bạn đã có tài khoản đang hoạt động, bạn có thể dùng chức năng “Quên mật khẩu” trong giao diện đăng nhập (xem hình giao diện đăng nhập ở câu hỏi 2). Sau đó, bạn nhập các thông tin cần thiết (địa chỉ email đã đăng ký, chuỗi số an ninh) và kích hoạt chức năng Quên mật khẩu. Một email chứa mật khẩu mới (được hệ thống sinh ra một cách tự động) sẽ được gửi đến email của bạn. Sau khi đăng nhập thành công bằng mật khẩu mới, bạn có thể dùng chức năng “Đổi mật khẩu” để sửa lại mật khẩu.

5. Tôi đã có tài khoản trên hệ thống OMS. Tôi muốn biết các bước để nộp hồ sơ đề tài như thế nào?
Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản của mình. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy trang chủ giống như hình dưới:

Hệ thống đã liệt kê tất cả các chương trình tài trợ đang mở. Để đăng ký thực hiện đề tài, bạn cần click vào link “Đăng ký chương trình”. Hệ thống sẽ hiện ra giao diện để bạn nhập các thông tin cơ bản của đề tài như chương trình tài trợ, tên đề tài,…

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn cần chọn nút “Tạo mới” để hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin chi tiết của đề tài. Giao diện này cho phép nhập các phần Thông tin chung, danh sách thành viên, dự kiến công bố, dự kiến đào tạo. Sau khi hoàn thành đầy đủ các nội dung, bạn có thể vào phần “Theo dõi/Nộp hồ sơ” để xem lại nội dung tiếng việt, nội dung tiếng anh, và nộp hồ sơ hoàn thiện tới Quỹ.

Chỉ sau khi đã nộp hồ sơ thành công tới Quỹ, bạn mới có thể xem và in Đơn đăng ký. Các thành viên đề tài cũng cần nhập thông tin lý lịch khoa học và in lý lịch từ hệ thống (xem câu 6). Hồ sơ bản cứng gửi tới Quỹ gồm có Đơn đăng ký in từ hệ thống OMS, Lý lịch khoa học của tất cả các thành viên in từ hệ thống OMS và thuyết minh đề cương trùng với bản mềm đã upload lên hệ thống. Ngay sau khi hồ sơ bản cứng được nộp tại Quỹ, đề tài sẽ được cấp mã số đề tài.

6. Tôi đã đăng ký một đề tài mới. Các thành viên trong đề tài của tôi có cần phải đăng ký tài khoản không. Làm thế nào để tôi mô tả được là các thành viên với tài khoản nào đó là thuộc đề tài của tôi?
Vì lý lịch khoa học được sinh trực tiếp từ hệ thống OMS, nên từng thành viên của bạn cần có tài khoản riêng để có thể khai báo thông tin cá nhân, và xuất/in file lý lịch khoa học từ hệ thống để trình ký. Việc từng thành viên có cần đăng ký tài khoản mới hay không phụ thuộc vào việc người đó đã có tài khoản cũ trên hệ thống OMS hay chưa (xem các câu hỏi ở trên để biết rõ hơn).
Để hệ thống xác định đúng thành viên thuộc đề tài của bạn, trong phần khai báo “Danh sách thành viên” của đề tài, bạn cần khai báo chính xác địa chỉ email mà thành viên của bạn sử dụng để đăng ký trên hệ thống OMS. Nhờ đó, hệ thống sẽ nhận biết chính xác các thành viên thuộc vào đề tài của bạn.
Đối với từng thành viên, sau khi đăng nhập bạn sẽ thấy có đường link “Lý lịch khoa học” ở trang chủ. Bạn cần click vào đường link này để cập nhật Lý lịch khoa học, sau đó vào phần “Xem lại tiếng Việt” để xem và in lý lịch tiếng việt (tương tự, vào phần “Xem lại tiếng Anh” để xem và in lý lịch tiếng anh).

7. Tôi là thành viên đề tài do Quỹ tài trợ, và có đọc được thông báo nộp báo cáo trên trang web của Quỹ. Tuy nhiên tôi vào trong hệ thống OMS thì không tìm thấy chức năng báo cáo. Tại sao lại có hiện tượng này?
Chức năng trong hệ thống được phân quyền theo chức danh đề tài. Chỉ Chủ nhiệm đề tài có quyền thêm/sửa/xóa báo cáo của đề tài đó trong một khoảng thời gian xác định. Do đó, nếu bạn là thành viên của đề tài A thì bạn chỉ có quyền xem báo cáo của đề tài đó, nhưng nếu bạn là chủ nhiệm đề tài của đề tài B thì bạn có thể thêm/sửa/xóa báo cáo của đề tài B.

8. Tôi là chủ nhiệm đề tài do Quỹ tài trợ và đang sử dụng chức năng báo cáo. Tuy nhiên tôi không thể click được vào nút “Gửi tới NAFOSTED”. Tại sao lại có hiện tượng này?
Nút “Gửi tới NAFOSTED” chỉ được kích hoạt khi tất cả các nội dung bắt buộc (có dấu *) của báo cáo đã được điền đầy đủ. Sau khi click vào nút này, Chủ nhiệm đề tài sẽ không thể tiếp tục sửa báo cáo của đề tài. Nếu bạn chưa thể click vào nút này, nghĩa là còn một hoặc một vài thông tin chưa đầy đủ. Bạn vui lòng bổ sung đầy đủ và kiểm tra kỹ trước khi sử dụng chức năng này.