Thông tin dịch vụ công: [Mã TTHC: 1.001034]

Thủ tục đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ ký số trực tuyến trên hệ thống hoặc hồ sơ bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng 405 - 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Lệ phí: Không phát sinh lệ phí
Danh sách tài liệu: Báo cáo tổng hợp kê khai trên hệ thống OMS, bản giấy ký tươi dấu đỏ báo cáo hoặc bản ký số
Yêu cầu điều kiện thực hiện: Đủ thời gian, điều kiện kết thúc đề tài
Căn cứ pháp lý: Thông tư 15/2016/TT-BKHCN-Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ