Thông tin dịch vụ công: [Mã TTHC: 1.004761]

Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ ký số trực tuyến trên hệ thống hoặc hồ sơ bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng 405 - 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 3 tháng
Lệ phí: Không phát sinh lệ phí
Danh sách tài liệu: Đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu;

Bài báo công bố công trình khoa học;
Thư giới thiệu;
Các tài liệu có liên quan khác (nếu có);
Yêu cầu điều kiện thực hiện: Tác giả được xét tặng Giải thưởng phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
- Được tổ chức, cá nhân đề cử hoặc tự ứng cử và gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng theo quy định.
- Có công trình khoa học được xét tặng đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
+ Được thực hiện tại Việt Nam;
+ Công bố trước ít nhất một (01) năm và không quá năm (05) năm trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng (tính theo thời điểm công bố của tạp chí);
+ Được đăng ký lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước;
+ Không vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
- Có đóng góp quan trọng nhất đối với công trình khoa học được xét tặng Giải thưởng.
- Không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.
Căn cứ pháp lý: Thông tư số ngày của Bộ KH&CN
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]