Thông tin dịch vụ công: [Mã TTHC: 1.005350]

Thủ tục đăng ký tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ ký số trực tuyến trên hệ thống hoặc hồ sơ bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng 405 - 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Lệ phí: Không phát sinh lệ phí
Danh sách tài liệu: - Đơn đề nghị hỗ trợ;
- Quyết định cho phép tổ chức hội thảo của cấp có thẩm quyền;
- Dự toán kinh phí;
- Danh sách các nhà khoa học đăng ký tham gia hội thảo;
- Lý lịch khoa học và báo cáo khoa học (bản tiếng Anh) của các chuyên gia nước ngoài đề nghị Quỹ hỗ trợ kinh phí tham gia hội thảo.
- Đơn đề nghị hỗ trợ;
Yêu cầu điều kiện thực hiện: Quỹ xem xét, hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực, có trang tin điện tử giới thiệu về hội thảo;
- Có các nhà khoa học trong nước và nước ngoài có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo khoa học tại hội thảo;
- Được các cơ quan khoa học và công nghệ và các tổ chức nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực bảo trợ;
- Phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức.
Căn cứ pháp lý: Thông tư 09/2015/TT-BKHCN-Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]