Thông tin dịch vụ công: [Mã TTHC: 1.005353]

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký: Hồ sơ ký số trực tuyến trên hệ thống hoặc hồ sơ bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ Phòng 405 - 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Lệ phí: Không phát sinh lệ phí
Danh sách tài liệu: - Đơn đề nghị hỗ trợ;
- Bản sao công trình khoa học đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Thuyết minh nêu rõ ý nghĩa, khả năng ứng dụng của sáng chế và giống cây trồng;
- Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;
- Lý lịch khoa học của tác giả, tập thể tác giả;
- Các chứng từ chi trả phí đăng ký lần đầu quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng;
Yêu cầu điều kiện thực hiện: Quỹ xem xét, hỗ trợ các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Sáng chế, giống cây trồng là kết quả nghiên cứu tại Việt Nam;
- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với sáng chế và giống cây trồng đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền;
- Quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế và giống cây trồng hoàn toàn thuộc về tổ chức, cá nhân Việt Nam.
Căn cứ pháp lý: Thông tư 09/2015/TT-BKHCN-Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hỗ trợ
Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện: Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ [Vui lòng đăng nhập để nộp hồ sơ]