CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Nhà khoa học lựa chọn phần mềm cần truy cập theo hướng dẫn dưới đây:

Đường dẫn OMS cho khoa học tự nhiên và kỹ thuật: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns

Đường dẫn OMS cho khoa học xã hội và nhân văn: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ss

Đường dẫn OMS cho đề tài Việt – Bỉ: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_fwo

Đường dẫn OMS cho đề tài Việt – Úc: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns

Phần mềm tiếp nhận hồ sơ chương trình Đột xuất, tiềm năng và Hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN Quốc gia được phát triển mới, phục vụ hợp nhất dữ liệu các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ; do đó Nhà khoa học nếu đã có tài khoản trên phần mềm OMS KHTN&KT (hoặc KHXH&NV) cũ vui lòng chọn đăng ký tài khoản cho lần đầu truy cập, sau đó chọn Đã có tài khoản trên OMS KHTN-KHXH để đồng bộ dữ liệu lý lịch khoa học.

Đường dẫn truy cập: https://e-services.nafosted.gov.vn

Hướng dẫn tra cứu danh mục tạp chí Quốc tế uy tín

Chủ nhiệm đề tài có thể tra cứu danh mục ...
Xem Chi Tiết

Hướng dẫn nộp hồ sơ ký bằng chữ ký số

Thực hiện lộ trình hoàn thiện cung cấp các Dịch ...
Xem Chi Tiết

Hướng dẫn sử dụng chức năng phản biện trực tuyến

Chức năng này được các chuyên gia phản biện dùng ...
Xem Chi Tiết

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (OMS) là hệ ...
Xem Chi Tiết

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật: 024 3936 7750 |
Email: nafosted@most.gov.vn