CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

(BẢN THỬ NGHIỆM)

Đường dẫn OMS cho khoa học tự nhiên và kỹ thuật: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns

Đường dẫn OMS cho khoa học xã hội và nhân văn: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ss

Đường dẫn OMS cho đề tài Việt – Bỉ: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_fwo

Đường dẫn OMS cho đề tài Việt – Úc: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns

Đường dẫn dành cho NKH khối khoa học tự nhiên và kỹ thuật: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns

Đường dẫn dành cho NKH khối khoa học xã hội và nhân văn: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ss

Hướng dẫn tra cứu danh mục tạp chí Quốc tế uy tín

Chủ nhiệm đề tài có thể tra cứu danh mục ...
Xem Chi Tiết

Hướng dẫn nộp hồ sơ ký bằng chữ ký số

Thực hiện lộ trình hoàn thiện cung cấp các Dịch ...
Xem Chi Tiết

Hướng dẫn sử dụng chức năng phản biện trực tuyến

Chức năng này được các chuyên gia phản biện dùng ...
Xem Chi Tiết

Hướng dẫn sử dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (OMS) là hệ ...
Xem Chi Tiết

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Hỗ trợ kỹ thuật: 024 3936 7750 |
Email: nafosted@most.gov.vn